آکادمی فرهنگی تندیس پارس

بهترین کلاس زبان آلمانی ، قطعا خودتان متوجه خواهید شد...


ما در یک مجموعه فرهنگی اقدام به آموزش و تربیت زبان آموزان زبان آلمانی و انگلیسی نموده ایم با ۳ هدف :


۱- آموزش صحیح این زبان ها
۲- آموزش فرهنگ و زندگی در کشورهای آلمانی زبان و انگلیسی زبان
۳-موفقیت در امتحانات رایج و رسمی تعیین سطح این زبان ها در ایران

کلاس ها

کلاس های خصوصی حضوری

 

در حال ثبــــــت نام

کلاس های خصوصی آنلاین

 

در حال ثبــــــت نام

کلاس گروهی

روزهای زوج(ظرفیت تکمیل)

تاریخ شروع:6 اردیبهشت 

ساعت:18 تا 19:30

کلاس گروهی

پنجشنبه(10:30 تا 12)

جمعه (10 تا 13)

در حال ثبت نام